Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

2019-01-28 Newsletter prawny - I kwartał 2019

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym Newsletterem obejmującym wybrane zmiany prawne w I...

2018-04-12 Newsletter prawny – I kwartał 2018

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym Newsletterem obejmującym wybrane zmiany prawne w I...

2017-10-01 Ułatwienie dochodzenia wierzytelności i sprawdzenia sytuacji finansowej kontrahenta

12 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Ordynacji podatkowej, co jest wstępnym...

2017-05-11 Zgłoszenie CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w ZUS

Od 20 maja 2017 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą albo zamierzające ją...

2017-05-09 Przeciwdziałanie manipulacjom na rynku – dyrektywa „MAD”

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...

Ochrona środowiska
logoimg

W celu zidentyfikowania, jakim przepisom prawa dotyczącym ochrony środowiska podlega przedsiębiorca, proponujemy audyt, w trakcie którego określimy, jakie obowiązki powinien realizować. Nasze usługi obejmują:

 • uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń,
 • określenie rodzaju sprawozdawczości,
 • określenie wysokości i rodzaju opłat.
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań i wykazów za okresy bieżące i poprzednie:
  • sprawozdania z tytułu korzystania ze środowiska,
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • sprawozdania dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • sprawozdawczość dotycząca odpadów opakowaniowych i wprowadzanych produktów w opakowaniach,
  • roczne sprawozdania o gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska


PNP TAX & ACCOUNTS pomaga w zakresie:

 • ewidencji wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie i nadzorowanie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO),
 • opłat środowiskowych/opłat za korzystanie ze środowiska tj. zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
 • rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1),
 • rocznych sprawozdań o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2),
 • rocznych sprawozdań o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3),
 • sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1),
 • rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1),
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
 • sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3),
 • sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami tj. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
 • Eksperci PNP Tax & Accounts obsługują nowe inwestycje, rozbudowy zakładów czy remontów budynków i instalacji, w tym doradzają w zakresie:
  • wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację,
  • raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
  • informacji o wytwarzanych odpadach,
  • programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON),
  • wniosków o wydanie pozwoleń na odzysk odpadów,
  • wniosków o wydanie pozwoleń na transport odpadów,
  • operatów wodnoprawnych